۴ دلیل برای اینکه چرا مغز سازمان‌دهی و نظم را دوست دارد

۴ دلیل برای اینکه چرا مغز سازمان‌دهی و نظم را دوست دارد

دلیلی وجود دارد که مردم نظم و چیزهای سازمان یافته را دوست دارند. این موضوع براینکه شما چگونه فکر می‌کنید، چگونه به چیزها پاسخ می‌دهید، حتی چگونه کار م...

ادامه مطلب

THE KEY TO EFFECTIVE GOAL-SETTING

چگونه باید هدف‌گذاری کرد؟

هدف‌گذاری یکی از کلمات رایج در محیط‌های کاری در سراسر جهان شده است. همه مربیان مدیریت، مزایای هدف‌گزینی را به‌شدت می‌ستایند و همه شرکت‌هایی که سرشان ب...

ادامه مطلب

تفاوت بین افراد سحرخیز و جغدها

چه زمانی احساس می کنید بهترین بازدهی را دارید؟ترجیح می دهید اول صبح بیدار شوید تا لیست کارهایتان را انجام دهید یا شب تا صبح خروس خوان کار کنید؟ ...

ادامه مطلب