نقشه ذهنی یا مایند مپ چیست؟

نقشه ذهنی یا مایند مپ چیست و چه کاربردی دارد؟

نقشه‌های ذهنی روشی هستند که طی آن با استفاده از واژه‌ها و تصویرهای کلیدی، که هر یک با زنده کردن خاطره‌ای خاص، افکار و ایده‌های جدیدی ...

ادامه خواندن